INSTRUCTIES VOOR LEERLINGEN

Welkom terug!  We hebben hard gewerkt om je terugkomst voor te bereiden en je verblijf op school veilig te laten verlopen. Hieronder lees je heel wat uitleg: regels, aanwijzingen, richtlijnen. Lees het zorgvuldig door en volg dit nauwgezet op. Samen zorgen we voor mekaars gezondheid. Als iets je niet duidelijk is, aarzel niet om uitleg te vragen aan mijnheer Beelen via jo.beelen@spc.ksleuven.be.

Contactbubbels

Contactbubbels met vaste groepen van een 10-tal leerlingen met een maximum van 14 leerlingen per groep, ook al is je lokaal groter. De maximale lokaalbezetting is aangegeven op de deur.

Je blijft steeds in dezelfde bubbel!

De bubbel is belangrijk in functie van contact tracing. Elke groep krijgt een vast klaslokaal en elke leerling een vaste plek. De eerste dag terug op school krijg je een etiket dat je op je plaats plakt. Zo is jouw plaats duidelijk. Vóór je ’s avonds naar huis gaat ontsmet je de tafel en de stoel die je gebruikte. Neem hiervoor een papieren handdoekje en de ontsmettende spray die in de klas staat. Plaats de spray altijd terug na gebruik. Gooi het handdoekje in de vuilnisbak. Was daarna grondig je handen

Afstand houden

Hou de hele tijd voldoende afstand tot anderen op school. Minstens anderhalve meter is de norm. Om de afstand zoveel mogelijk te garanderen, zijn er nieuwe ‘verkeersregels’ op school. Volg de signalisatie en hou rekening met het circulatieplan. Op de meeste plaatsen geldt eenrichtingsverkeer!

Circulatieplan:
Circulatieplan per blok:

Mondmaskers

Mondmaskers zijn verplicht voor personeel en leerlingen in het secundair onderwijs.

 • Het gebruik van een faceshield in de klaslokalen is een goedgekeurd alternatief voor het dragen van een mondmasker door de leraar tijdens het lesgeven vooraan in de klas.
 • Het gebruik van een mondmasker tijdens de rondgang in de klas en buiten het klaslokaal, blijft wel verplicht.

https://www.info-coronavirus.be/nl/mondmasker/

Lesrooster

Je krijgt een nieuw lesrooster met geselecteerde hoofd- en richtingsvakken. Afstandsonderwijs blijft de norm, contactonderwijs een welkome aanvulling.

Tussen elke les is er tien minuten pauze om de leerkracht toe te laten naar het volgende lokaal te gaan (handen te wassen, toetsenbord en muis te reinigen, …). Je blijft tijdens deze pauze in je lokaal en houdt ALTIJD de nodige afstand tot je medeleerlingen.

Er is geen lunchpauze voorzien. Na de laatste les verlaat je de school nadat je je stoel en tafel gereinigd hebt, en je handen gewassen hebt.

Je kan na toestemming van de leerkracht ook tijdens de lessen naar het toilet gaan. Zo kunnen we daar aanschuifrijen vermijden. Er mogen telkens maar een beperkt aantal mensen in het toilet binnengaan, om afstand te kunnen garanderen. Was steeds je handen nadat je naar het toilet geweest bent.

Afwezig/te laat

Als je afwezig bent tijdens het contactmoment, gelden de normale afwezigheidsregels (verwittigen, ouderbriefje of doktersattest). Briefjes en attesten stuur je bij voorkeur digitaal door naar de graadopvoeder.

Te laat komen? Laten we dat maar niet doen, gewoon.

Secretariaat

Je gaat enkel naar het sec als het echt nodig is. De graadopvoeders zijn bereikbaar via Smartschool of op het nummer 016 22 44 64 voor niet dringende gevallen. Indien je toch naar het secretariaat gaat, wacht dan rustig in de rij en hou voldoende afstand.

Hygiëne

Hoesten/niezen/snuiten:
 • Gebruik steeds een papieren zakdoek voor mond en neus, die na gebruik meteen in de vuilnisbak wordt gegooid.
 • Draai het hoofd weg van anderen of nies in de elleboog indien niet tijdig een zakdoek kan genomen worden.
 • Snuit tijdig de neus.
 • Was nadien steeds de handen met water en zeep.
Handhygiëne
 • Hoe? Zie affiches. Je handen met water en zeep wassen is het meest effectief tegen het virus. Er staan op verschillende plaatsen mobiele wasbakken, je kan ook in de meeste klaslokalen je handen wassen. Was je handen grondig en droog ze af met een papieren wegwerphanddoekje. Gooi dat handdoekje in de dichtstbijzijnde vuilnisbak.
 • Wanneer?
  • Betreden van de school / Binnenkomen van de klas.
  • Na toiletbezoek.
  • Voor de maaltijd.
  • Voor het verlaten van de school.
  • Na het hoesten of niezen.

Ventilatie

Ventileren is erg belangrijk. Verhoog de ventilatie = haal zoveel mogelijk verse lucht binnen. Voorzie manuele ventilatie via ramen  en eventueel deuren (gezondheid gaat hierbij voor op thermisch comfort). Kleed je dus warm genoeg aan.

Eten en drinken

De drankfonteintjes zijn uitgeschakeld. Breng zelf een flesje water mee naar school. Een slok water tijdens de les is toegelaten, maar hou altijd de regels rond het dragen van een mondmasker (aan- en afzetten) in acht. Eten in het klaslokaal is niet toegelaten.

We geven je graag een wafel bij je terugkomst op school, maar hou die als tienuurtje voor thuis, tijdens je afstandsonderwijs een van de komende dagen.

Ziek

Voel je je niet goed? Meld dit meteen aan de leerkracht en ga naar het secretariaat.

Dagelijks reglement voor leerlingen– aanvullingen bij heropening

Verloop lesdag
 • Je bent verplicht een mondmasker te dragen vanaf aankomst op school tot vertrek. Iedere leerling voorziet elke dag zelf dit mondmasker.
 • Je mag enkel in contact komen (afstand houden!) met de leerlingen uit jouw bubbel. De verschillende bubbels starten hun lesdag op andere momenten zodat leerlingen gespreid toekomen en vertrekken.
 • Tussen iedere les is er een pauze van 10 minuten zodat een leerkracht zich kan verplaatsen en de nodige veiligheidsmaatregelen kan nemen.
 • Je blijft de hele duur van je lesdag (max. 4 lesuren) in het leslokaal dat jou werd toegewezen, ook tijdens de pauze.
 • Je hebt een vaste plaats in de klas.
 • Bij aankomst op school was je je handen op de aangewezen plaats.
 • Na de laatste les van jouw dag ontsmet je zelf je bank met het materiaal dat daarvoor voorzien is in jouw lokaal, nadien was je je handen voor je op school vertrekt.
Enkele regels
 • De speelplaats gebruik je enkel om je over te verplaatsen naar je klas, het toilet of naar buiten. Voor, tijdens of na de lessen mag je hier niet blijven rondhangen.
 • Je mag je locker niet meer gebruiken. Maak je locker leeg.
 • Je mag geen lesmateriaal laten liggen in de klas (kastjes, vensterbank…).
  Je neemt alles dagelijks mee naar huis.
 • Je wisselt GEEN materiaal uit met medeleerlingen: geen waterflesje, geen cursuspapier, geen balpen of tippex…
 • Je kan na toestemming van de leerkracht ook tijdens de lessen naar het toilet gaan. Zo kunnen we daar aanschuifrijen vermijden. Er mogen telkens maar een beperkt aantal mensen in het toilet binnengaan, om afstand te kunnen garanderen. Was steeds je handen nadat je naar het toilet geweest bent.

Als je weigert je te houden aan de veiligheidsvoorschriften, of de veiligheid van anderen in het gedrang brengt, word je onmiddellijk terug naar huis gestuurd. We verwittigen steeds je ouders.

Begeleiding

Leerlingbegeleiding op school : els.beelen@spc.ksleuven.be of hans.luyten@spc.ksleuven.be

CLB: https://www.vclbleuven.be/contact.php , 016 28 24 00

Anke.troch@vclbleuven.be

www.clbchat.be : CLBch@t is gedurende de opschorting van de lessen open: ma – di – wo – do van 14 tot 21u