INSTRUCTIES VOOR TECHNISCH- EN ONDERHOUDSPERSONEEL

Ingang en parking

Als personeelslid kom je de school binnen via de parking. De vaste parkeerplaatsen tellen voorlopig niet meer. Er zijn meer parkeerplaatsen, dan dat er personeel op school is.

Ook voetgangers en fietsers komen langs de garage de school binnen. Aan de zuidmuur, bijna aan de deur om van de parking naar de speelplaats te gaan, staat een wasbak opgesteld. Daar was je je handen en kan je daarna je mondmasker opzetten. Daarna kan je de school binnenkomen via de deur in de garage. Naar en van het leraarslokaal is er eenrichtingsverkeer ingesteld. Volg de signalisatie!

Aanvulling op werkkledij

Mondmaskers

Mondmaskers zijn verplicht voor personeel en leerlingen in het secundair onderwijs. Je krijgt twee mondmaskers van Jo. Was je mondmasker elke dag, de instructies vind je bij de maskers.

affiches

Handschoenen

Nadat je je handen gewassen hebt bij het begin van je shift, doe je lange (rubberen) handschoenen aan, die over je mouw komen. Op het einde van je shift doe je de handschoenen uit en was je je handen. Breng een verzorgende crème aan om je handen te beschermen.

Hygiëne

Hoesten/niezen/snuiten:
 • Gebruik steeds een papieren zakdoek voor mond en neus, die na gebruik meteen in de vuilnisbak wordt gegooid.
 • Draai het hoofd weg van anderen of nies in de elleboog indien niet tijdig een zakdoek kan genomen worden.
 • Snuit tijdig de neus.
 • Was nadien steeds de handen met water en zeep.
Handhygiëne
 • Hoe? Zie affiches. Je handen met water en zeep wassen is het meest effectief tegen het virus. Er staan op verschillende plaatsen mobiele wasbakken, je kan ook in de meeste klaslokalen je handen wassen. Was ja handen grondig en droog ze af met een papieren wegwerphanddoekje. Gooi dat handdoekje in dichtstbijzijnde vuilnisbak.
 • Wanneer?
  • Betreden van de school / Binnenkomen van de klas.
  • Na toiletbezoek.
  • Voor de maaltijd.
  • Voor het verlaten van de school.
  • Na het hoesten of niezen.

Ventilatie

Ventileren is erg belangrijk. Verhoog de ventilatie =  haal zoveel mogelijk verse lucht binnen. Voorzie manuele ventilatie via ramen  en eventueel deuren (gezondheid gaat hierbij voor op thermisch comfort). Kleed je dus warm genoeg aan.

Poetsplan

 • Volg de poetsinstructies grondig!
 • dagelijks ga je bij het begin van je shift je werklijst afhalen op het onthaal en die ga je terugzetten na je shift.

Klaslokaal

Na de laatste les reinigen de leerlingen hun eigen stoel en tafel, en zetten hun stoel op de bank.

De leerlingen mogen geen spullen in het lokaal laten liggen.

In elk lokaal hangt een hygiëneplan. Er zijn taken voorzien voor de leerkracht, de leerling en het onderhoudspersoneel. Als ieder zijn taak zorgvuldig opneemt, werken we samen aan elkaars gezondheid!

Taken voor de leerkracht:
 • Voor en na elke les toetsenbord, muis en afstandsbediening voor de beamer reinigen met een toefje alcogel of reinigingsspray op een papieren handdoekje.
 • Na de les je bureau reinigen
 • Het bord afvegen
 • Toezicht houden op het uitvoeren van de taken van de leerlingen.
 • De checklist op het hygiëneplan na de laatste les van de dag in dat lokaal dagtekenen en paraferen
Taken voor de leerlingen:
 • Eigen stoel en tafel reinigen
 • Materiaal meenemen
 • Handen wassen
Taken voor onderhoudspersoneel in het klaslokaal:
 • Wasbakken reinigen met sanitairreiniger.
 • Papieren handdoekjes bijvullen.
 • Zeep bijvullen (ALTIJD! OOK ALS ER NOG ZEEP IN IS TOCH BIJVULLEN!)
 • Als in een lokaal geen wasbak is, zien dat er alcogel staat en dat die bijgevuld is
 • Vuilnisbakken leegmaken en nieuwe vuilniszk insteken.
 • Klinken, lichtknopjes, … reinigen met doek en alcoholspray.
 • Reinigende oppervlaktespray op gordijnen vernevelen
 • Vloer reinigen met water en vloerzeep.
 • Aan de deur het hygiëneplan van het lokaal dagtekenen en paraferen.

Gangen

 • Alle trapleuningen reinigen met oppervlaktereiniger!
 • Klinken, lichtknopjes, … reinigen met doek en alcoholspray.
 • Gang/trap reinigen met water en vloerzeep.
 • Aan het prikbord bij de ingang van het blok het hygiëneplan dagtekenen en paraferen.

Toiletten

ALLE Toiletten moeten TWEE KEER PER DAG gepoetst worden!

 • Urinoirs en handdrogers zijn afgesloten.
 • Toiletten reinigen met sanitairreiniger.
 • Wasbakken reinigen met sanitairreiniger.
 • Papieren handdoekjes bijvullen.
 • Zeep bijvullen (ALTIJD! OOK ALS ER NOG ZEEP IN IS TOCH BIJVULLEN!)
 • Vuilnisbakken leegmaken en nieuwe vuilniszak insteken.
 • Klinken, lichtknopjes, … reinigen met doek en alcoholspray.
 • Vloer reinigen met water en vloerzeep.
 • Aan de deur bij de ingang van het toilet het hygiëneplan dagtekenen en paraferen.

Afstand houden

Hou de hele tijd voldoende afstand tot anderen op school. Minstens anderhalve meter is de norm. Om de afstand zoveel mogelijk te garanderen, zijn er nieuwe ‘verkeersregels’ op school. Volg de signalisatie en hou rekening met het circulatieplan. Op de meeste plaatsen geldt eenrichtingsverkeer!

Circulatieplan
Circulatieplan per blok
Lokaalschikking

Laat de tafels en stoelen staan hoe ze in het lokaal opgesteld staan. Dit is volgens de normen afgemeten.

Begeleiding

Psychosociaal welzijn van de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk: https://www.idewe.be/onderwijs

Telefoon: 016 39 04 11

Afspraken: idewe.be

Interne preventieadviseur:

Julian Vangenechten: 0498 40 79 24

Vertrouwenspersonen:

Ronny Vanoppré en Marijke Gielis

Directie

Chris: algemeen beleid en personeelsbeleid

Jo: praktische organisatie en veiligheid

Hans: leerlingbegeleiding en tucht