INSTRUCTIES VOOR OUDERS

We hebben hard gewerkt om de terugkomst van leerlingen en leerkrachten voor te bereiden en hun verblijf op school veilig te laten verlopen. In dit draaiboekje leest u heel wat uitleg: regels, aanwijzingen, richtlijnen. Leest u het ook eens zorgvuldig door en stimuleert u uw kind om dit nauwgezet op te volgen. Samen zorgen we voor mekaars gezondheid. Als iets u niet duidelijk is, aarzel niet om uitleg te vragen aan de directie via jo.beelen@spc.ksleuven.be.

Aanwezigheid op school

We willen zoveel mogelijk bezoek van externen beperken. Jullie zijn welkom op school voor een gesprek rond zorg en begeleiding indien dat niet digitaal kan. Dat kan uitsluitend na afspraak. Bel daarvoor het onthaal op 016 22 44 64 of mail naar hans.luyten@spc.ksleuven.be

Dagelijks reglement voor leerlingen– aanvullingen bij heropening

Verloop lesdag
 • Je bent verplicht een mondmasker te dragen vanaf aankomst op school tot vertrek. Iedere leerling voorziet elke dag zelf dit mondmasker.
 • Je mag enkel in contact komen (afstand houden!) met de leerlingen uit jouw bubbel. De verschillende bubbels starten hun lesdag op andere momenten zodat leerlingen gespreid toekomen en vertrekken.
 • Tussen iedere les is er een pauze van 10 minuten zodat een leerkracht zich kan verplaatsen en de nodige veiligheidsmaatregelen kan nemen.
 • Je blijft de hele duur van je lesdag (max. 4 lesuren) in het leslokaal dat jou werd toegewezen, ook tijdens de pauze.
 • Je hebt een vaste plaats in de klas.
 • Bij aankomst op school was je je handen op de aangewezen plaats.
 • Na de laatste les van jouw dag ontsmet je zelf je bank met het materiaal dat daarvoor voorzien is in jouw lokaal, nadien was je je handen voor je op school vertrekt.
Enkele regels
 • De speelplaats gebruik je enkel om je over te verplaatsen naar je klas, het toilet of naar buiten. Voor, tijdens of na de lessen mag je hier niet blijven rondhangen.
 • Je mag je locker niet meer gebruiken. Maak je locker leeg.
 • Je mag geen lesmateriaal laten liggen in de klas (kastjes, vensterbank…).
  Je neemt alles dagelijks mee naar huis.
 • Je wisselt GEEN materiaal uit met medeleerlingen: geen waterflesje, geen cursuspapier, geen balpen of tippex…
 • Je kan na toestemming van de leerkracht ook tijdens de lessen naar het toilet gaan. Zo kunnen we daar aanschuifrijen vermijden. Er mogen telkens maar een beperkt aantal mensen in het toilet binnengaan, om afstand te kunnen garanderen. Was steeds je handen nadat je naar het toilet geweest bent.

Als je weigert je te houden aan de veiligheidsvoorschriften, of de veiligheid van anderen in het gedrang brengt, word je onmiddellijk terug naar huis gestuurd. We verwittigen steeds je ouders.

Begeleiding

Leerlingbegeleiding op school : els.beelen@spc.ksleuven.be of hans.luyten@spc.ksleuven.be

CLB: https://www.vclbleuven.be/contact.php , 016 28 24 00

Anke.troch@vclbleuven.be

www.clbchat.be : CLBch@t is gedurende de opschorting van de lessen open: ma – di – wo – do van 14 tot 21u